Vehoniemenharju

Vehoniemenharju on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

VehoniemenharjuJormaMntyl.JPG
Kuva: Jorma Mäntylä

Kohteen tarkempi nimi:

 • Vehoniemenharju-Keisarinharju-Syrjänharju


Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pirkanmaa
 • Kunnat: Kangasala, Pälkäne
 • Luontotyypit: metsät, järvet, harjut
 • Koko: 500–1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Vehoniemenharju kuuluu valtakunnallisesti merkittävään alueeseen, joka on pääosin Natura 2000 -ohjelmassa suojeltu harjujakso ja on arvokas paitsi luonnonsuojelun myös virkistyskäytön ja matkailun kannalta. Alueeseen kuuluvat Vehoniemenharju, Keisarinharju, Isokangas (harju) ja Syrjänharju sekä eteläpäässä Keiniänrannan tervaleppäkorpi.


Merkitys ihmisille

Alue on erittäin tärkeä virkistysalue, jolla on myös matkailukäyttöä. Korkeilta harjuilta ympäröiville alueille, muun muassa Roineelle ja Längelmävedelle avautuvat maisemat ovat paikoin huikeita.


Erityiset luontoarvot

Alueella sijaitsee runsaasti erilaisia harjuluontotyyppejä ja vanhojakin metsiä, Keiniänrannassa on tervaleppäkorpea. Lisäksi alueelta löytyy Punamultalukko, jonka on arvioitu olevan Pohjoismaiden suurin suppa, eli harjukuoppa.

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Maa- ja kiviainesten louhinta
 • Tekopohjavesilaitos
 • Tie- ja väylähankkeet (Vt12 laajentaminen)

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan  luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)
 • Kaavan  virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja:

 

VehoniemenharjunmaisemiaJormaMntyl.JPG
Kuva: Jorma Mäntylä