Varuskunnan metsät

Varuskunnan metsät ovat yhdessä yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Keuruu
  • Luontotyypit: Laaja, yhtenäinen monipuolisten vanhojen metsien kokonaisuus
  • Koko: 270 hehtaaria

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Poikkeuksellisen laaja lajistollisesti arvokkaiden, METSO-kelpoisten vanhojen metsien alue, joka sijaitsee kokonaan valtion mailla. Noin 170 hehtaaria alueen vanhoja metsiä siirrettiin luontokohteeksi Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton neuvottelujen tuloksena syksyllä 2016.

 

Merkitys ihmisille

Alueen vapauduttua varuskunnan käytöstä siitä on muodostumassa keuruulaisten lähivirkistyskohde. Tammikuussa 2015 aloitetut hakkuut keskeytyivät mielenosoitukseen, jossa oli mukana paikallisia alueen kohtalosta huolestuneita asukkaita.

Erityiset luontoarvot

Rajaus sisältää käytännössä pelkästään vanhoja metsiä, jotka täyttävät METSO-kriteerit luokissa I-III. Metsätyyppi vaihettuu rajauksen luoteisosien karuhkoista kankaista Keurusselän rannan reheviin lehtomaisiin lehtimetsiin. Upeita runsaslahopuustoisia METSO-I-luokan kuusi-, mänty- tai lehtipuuvaltaisia metsiä on laajasti eri puolilla aluetta. Näiden ydinten väleihin jää niukempilahopuustoisia, hoidetumpia tai varusmiesten käytössä kuluneempia vanhoja metsiä. Alueen lajisto on hyvin monipuolinen ja vaatelias.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Hakkuut
  • Rantarakentaminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  •  Ae-suunnitelman luontokohde n. 170 ha

 

Lisätietoja: