Vartiosaari

Kohdetta Vartiosaari ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.


Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Uusimaa
 • Kunta: Helsinki
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, pienvedet, meret ja rannikot, kalliot
 • Koko: noin 80 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Itä-Helsingin sisäsaaristossa sijaitseva Vartiosaari on luonnoltaan ja kulttuurimiljööltään ainutlaatuinen monipuolinen. Siellä on vanhoja metsiä, lehtoja, niittyjä, soita, rauhoitettuja kasveja ja eläimiä - kaikki tämä vain seitsemän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Tätä merellistä kansallismaisemaa kaunistavat avokallion lisäksi lehdot ja laidunniitty. Saari on luokiteltu lisäksi tärkeäksi lepakkokohteeksi.


Merkitys ihmisille

Saari tarjoaa mahdollisuuden maisematyypeiltään vaihtelevasta saaristoluonnosta ja hiljaisuudesta nauttimiseen pääkaupungin lähes välittömässä läheisyydessä, mikä on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellista. Saaressa on rakennustaiteellisesti arvokkaita puuhuviloita, joista suurin osa on rakennettu 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Museovirasto on julistanut Vartiosaaren historiallisesti arvokkaaksi kulttuuriperintökohteeksi.


Kaupungilla on suunnitelmia rakennuttaa saareen asuntoja yli 5 000 asukkaalle. Olisi kuitenkin toivottavaa, että Vartiosaari kaavoitettaisiin luonnonarvoja ja olemassa olevaa rakennusperintöä kunnioittaen kaikkien ulottuvilla olevaksi virkistyskeitaaksi. Helsingin voimakkaasti kasvava väestö edellyttää riittävän laajoja, vetovoimaisia ja kulutusta kestäviä virkistysalueita. Rakentamattomana merellinen Vartiosaari voisi olla vastaus myös tähän tarpeeseen jopa seudun mittakaavassa. Suunnitelmat saaren alueen uusista käyttötavoista on synnyttänyt Save Vartiosaari -liikkeen, jonka tavoitteena on ollut saaren ainutlaatuisuuden säilyttäminen.


Koko saari on pihapiirejä lukuun ottamatta kaikille avointa virkistysaluetta. Saarella sijaitsee yleisön suosima eläintalli ja valtakunnallisesti uudentyyppinen terveysluontopolku. Vartiosaareen kulkee keväästä syksyyn Suomen Saaristokuljetuksen yhteysalus. Talvisin saari on jääretkeilijöiden suosiossa.


Erityiset luontoarvot

Vartiosaari on Helsingin tärkein lepakkolajien elinalue. Saaren etelärannalta löytyy Suomen ainoa rantaruttojuuriesiintymä. Saarelta löytyy myös muita harvinaisia kasveja, kuten Tapion pöytä (kuusi). Saari on oleellinen osa pääkaupunkiseudun viherkehää. 

Luontotyyppien määrä on suuri. Metsätyypit vaihtelevat lehdoista tuoreisiin kankaisiin ja jäkäläkarukkoihin. Näiden ohella on muun muassa maaduntaluhtaa, laidunniittyä, soistumaa, jalopuupuistikkoa ja avokalliota. Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan yli puolet saaren pinta-alasta on arvokkaita luontokohteita (kasvillisuus, metsät, geologia, linnusto). Yli 80 prosenttia saaren metsistä on todettu Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman (METSO) kriteerien mukaisiksi arvometsiksi. Alueella on runsaasti vähintään 150-vuotiaita kilpikaarnamäntyjä ja sieltä on tavattu muun muassa harvinainen aarniolaji salokääpä. 

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Maa- ja kiviainesten louhinta
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja: