Vanhankosken lehto / Loimijoki

Kohdetta Vanhankosken lehto / Loimijoki ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Satakunta
  • Kunta: Huittinen
  • Luontotyypit: metsät, perinneympäristöt, jokiluonto
  • Koko: 1–10 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde on Huittisten kaupungin alueella sijaitseva lehto Loimijoen rannalla.


Merkitys ihmisille

Kohteen merkitys voisi virkistymispaikkana olla suurempi ja tietoisuudessa on herätettävää.


Erityiset luontoarvot

Loimijoessa elää muun muassa toutain ja lehdossa on tyypillistä lehtokasvillisuutta.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Haitalliset vieraslajit
  • Roskaantuminen
  • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja: