Vähäjärvi

Kohdetta Vähäjärvi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Uusimaa
  • Kunta: Askola
  • Luontotyypit: Erämaajärvi, metsät, järvet, kalliot, suot
  • Koko: 10–50 ha

 

vahajarvi_neuvonen_2016.jpg
Vähäjärvi 2016. Kuva: Neuvonen
 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Vähäjärvi on oikea helmi Itä-Uudellamaalla. Kirkasvetinen ja kalaisa Vähäjärvi sijaitsee itäisessä Askolassa Tiiläänjärven valuma-alueella. Se on metsien ympyröimä kirkasvetinen syvä järvi, jonka vieressä hieman korkeammalla Fredsbergin kalliolaueella on lähteitä sekä luonnonpuroja, joista valuu täysin kirkasta vettä järveen.

Vähäjärvi on rakentamaton monimuotoinen erämaajärvi ja virkistysalue.


Merkitys ihmisille

Vähäjärvi on virkistysalueeksi tunnustettu ja sen alueelta löytyy upeat maisemat. Kohde on todellakin näkemisen arvoinen paikka. Alueelta ei löydy kuitenkaan yleistä uimarantaa. Järvelle pääsee perille vain kävelemällä metsän läpi polkuja pitkin. Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin järven maisema- ja virkistysarvot.


Erityiset luontoarvot

Vähäjärvi on koskematon kalliojärvi. Alueella on tammia ja muita lehtipuita havumetsän seassa. Liito-oraville löytyy sopivia pesäkoloja puista. Alueelta löytyy järven lisäksi lähteitä ja luonnonpuroja. Alueella on tavattu myös ilveksiä ja karhuja. Järven itärannalla sijaitseva Vähäjärvenkallio on kallioalueena näyttävä ja vanhapuustoinen.


Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Kaivostoiminta
  • Maa- ja kiviainesten louhinta

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)
  • Kunnalla on aikomus määrittää virkistysalueeksi

 

Lisätietoja: