Untamala

Untamala on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

  

Untamala_1_PiviSandelin_2016.jpg
Untamala 2016. Kuva: Päivi Sandelin

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Varsinais-Suomi
 • Kunta: Laitila
 • Luontotyypit: kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, muinaismuistomerkkejä
 • Koko: 1–10 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Untamala on yksi Suomen vanhimpia kyliä. Kylä kohoaa harjulla Laitilassa, 8-tien varressa. Maisemaa hallitsee entinen Valkojärvi, joka on kuivattu ja jonka tilalla leviää nyt laajoja peltoaukeita. Untamala on tiivis, poikkeuksellisen hyvin säilynyt raittikylä, jossa asutusta on ollut jo kivikaudelta alkaen. Sijainti vesireitin varrella, ilmasto sekä maaperä ovat olleet suotuisia myös rautakauden ajan vilkkaalle elämälle. Poikkeuksellisen runsaat kiinteät muinaisjäännökset, muinaiset terassipellot, kalmistot ja 5 kuppikiveä kertovat rautakauden elämästä. Kylän kedoilla on paljon harvinaisia keto- ja muinaisjäännöskasveja. Tunnettuja muinaisjäännöksiä ovat mm. Untamalan tyypin kummut ja Kalevan pojan viikatteen tikku. Kylän keskeisellä mäellä sijaitsee Untamalan kirkko vuodelta 1785. Paikalla on ollut kirkko jo aiemmin, ja mäki lienee ollut jo pakanuuden ajan pyhä paikka.

Merkitys ihmisille

Alueella yhdistvät hienosti harvinaiset luontotyypit ja muinaisuus. Vuodenajan työt, maatalous, luonto ja vahvat  uskonnolliset perinteet lienevät olleen tärkeitä vanhan kylän elämässä –  tulihan kristinusko alueelle jo varhaisvaiheessa, tuhat vuotta sitten. Untamala on nykyäänkin toimiva kyläyhteisö.


Erityiset luontoarvot

Alue on maisemallisesti kaunista seutua, johon kuuluvat laajat peltoaukeat, vanhat rakennukset, kyläraitti ja muinaiset kivimonumentit. Maaperä on Laitilan rapakiveä ja paikoittain diapaasia. Kedoista, rapakivestä ja  diapaasilehdoista johtuen lajisto on monimuotoista. Siihen kuuluu monia argeofyyttejä, mm. laukkaneilikka, sikoangervo, tulikukat, ahdekaura, pölkkyruoho, jänönapila, nuokkukohokki ja hakarasara. Alueelta löytyy myös muita perinnelajeja kuten häränsilmä, ketonoidanlukko, ketoneilikka, kangasajuruoho ja pähkinäpensas.

 

Untamala_3_PiviSandelin_2016.jpg
Laukkaneilikka. Kuva: Päivi Sandelin
 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Perinnemaisemien umpeenkasvu
 • Ilmastonmuutos

  

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

 

Lisätietoja:

 

Untamala_5_PiviSandelin2016.jpg
Kuva: Päivi Sandelin