Turkimusoja

Kohdetta Turkimusoja ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pirkanmaa
 • Kunta: Hämeenkyrö
 • Luontotyypit: metsät, suot, jokiluonto, pienvedet
 • Koko: 1–10 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Turkimusojalta löytyy Oulujärven eteläpuolen tärkein ja elinvoimaisin raakkuyhteisö, joka löydettiin vasta vähän aikaa sitten.


Merkitys ihmisille

Taajamapuro monine helmineen


Erityiset luontoarvot

Alueelta löytyy muun muassa seuraavia lajeja: raakku, oma taimenlajinsa ja tervaleppäkorpi. Luontoarvoja määrittää lisäksi niinipuiden katoavuus.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta