Tulliniemi

Kohdetta Tulliniemi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Uusimaa
 • Kunta: Hanko
 • Luontotyypit: metsät, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, meret ja rannikot, kalliot, lehtoja muuttumassa aarnioalueiksi 
 • Koko: n. 40 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Suomen eteläisin kärki on Tulliniemi pitkine hiekka- ja sorarantoineen. Alueeseen lukeutuu Uddskatanin luonnonsuojelualue, jolta löytyy lehtoa, ketoa ja kallioita. Tulliniemeltä löytyy myös lintuasema. Kokonaisuus rajoittuu Natura-alueeseen.


Merkitys ihmisille

Alueelle on avattu polku niin että sitä pitkin pääsee pohjoisrantaa kävellen Uddskatanin luonnonsuojelualueelle. Polusta on tullut hyvin suosittu. Polku kulkee vanhojen viime sotien saksalaisten parakkien ohi. Tulliniemen-Uddskatanin luonto on hyvin monipuolinen: saaristokallioita, ketoja, somerikkoa, hiekkarantaa, lehtoa, metsää, kalliorantaa ja matalia lahtia, joissa on paljon lintuja etenkin muuttoaikaan. Mahtavat männyt kuuluvat maisemaan.


Erityiset luontoarvot

Alueella elää paljon harvinaisia hyönteisiä, joista mainittakoon esimerkkinä sinisiipisirkka. Tulliniemi-Uddskatan on tärkeä lintujen levähdysalue etenkin syysmuuton aikaan, mutta myös kevätmuutolla. Erityisiin luontoarvoihin lukeutuu lisäksi Tulliniemen linnunsuojelualue. Kohde on Natura 2000 alueen ympäröimä. Uhanalaisia lajeja löytyy yli tusinan. Kokonaisuudessaan kasvisto, hyönteiset ja linnut ovat hyvin tutkittuja. Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen lintuasema Halias on toiminut alueella vuodesta 1979 lähtien.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Maaston kuluminen
 • Roskaantuminen
 • Kurtturuusun leviäminen
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kansallinen kaupunkipuisto