Tömppä

Kohdetta Tömppä ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
  • Kunta: Hailuoto
  • Luontotyypit: metsät, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, pienvedet, meret ja rannikot, matalikot, suolamaat
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Ainutlaatuista hyvin matalaa maankohoamisrannikkoa, joka on enimmäkseen suojeltu Naturassa. Alueen linnusto on poikkeuksellisen runsas ja rantaniityillä esiintyy monia hyvin harvinaisia kasveja. Alue on julkisuudessa huonosti tunnettu ja vaikeasti saavutettavissa, mikä osaltaan on ehkä auttanut sen säilymisessä, mutta aiheuttaa myös sen luontoarvojen
aliarvostusta.


Merkitys ihmisille

Tarjoaa Perämeren eritysipiirteiden esittelyyn erittäin hyvät mahdollisuudet. Tarvitaan yksi uusi lintutorni ja Tömpän tornin kunnostua. Alueella pitkät niittytalouden ja laidunnuksen perinteet. Rautaleton kalakylä edustaa vanhaa kalastuskulttuuria.


Erityiset luontoarvot

Merenrantaniityt ja matalikot ("merenlaiset hiekkasärkät") maamme edustavimpia. Primarisukkessiometsiä, laakeat merenrannat, Isomatalan suuri niittysaari, kuroumalamppia, ulkokareja Väliteonkareilta Ulkoriisille. Itämeren ainoat, Jäämeren kannasta geneettisesti erilaistuneet rönsysorsimot, kotoperäisen upossarpion suurimpia esiintymiä (maailmassa), arktisen nelilehtivesikuusen harvoja jättiesiintymiä. Noin 30 % Suomen etelänsuosirreistä pesii täällä. Räyskäyhdyskunta Perämeren 2. suurin. Muuttolevähyspaikkana Suomen tärkein mm. jouhisorsalle ja ollut vuosikymmeniä kiljuhanhelle.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Tie- tai väylähankkeet
  • Metsätalous ja hakkuut
  • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

 

Lisätietoja: