Teivaala

Teivaala on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kohteen tarkempi nimi

 • Jääkausipolut Lahden Salapusselällä

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Päijät-Häme
 • Kunta: Lahti
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet, pienvedet, kalliot
 • Koko: 1–10 ha

 

 

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Salpausselän näkyvin, keskeisin ja kuuluisin muodostuma sijaitsee Lahdessa, jossa Salpausselkä ja Järvi-Suomi muodostavat maisemallisen solmukohdan, Järvi-Suomen portin. Salpausselkä on Suomen maaperän huomattavin muodostuma ja se on keskellä Lahden kaupunkia näkyvänä maiseman selkärankana.


Merkitys ihmisille

Alue on vilkkaasti käytettyä virkistys- ja ulkoilualuetta lähellä kaupungin keskustaa. Alueella on myös historiallinen arvonsa, sillä siellä on vuoden 1918 kansalaissodan aikaisia taistelukaivantoja ja alue on kuuluisa Salpausselän kisojen sekä MM-hiihtokilpailujen pitopaikkana.

Vuonna 2017 alueelle on suunniteltu pystytettävän talvinen Jääkauden jäljet -helmipolku, joka kyltteineen ja esitteineen palvelee kaupungin asukkaita ja matkailua. Lisäksi se toimii opetuskohteena sekä sen kautta on mahdollisuus tähdentää myös pohjaveden suojelun tärkeyttä.


Erityiset luontoarvot

Alueelta löytyy kaikki jääkauden aikaiset rantatasot ja -muodostumat, joten se on oikea geologinen aarreaitta ja helposti saavutettavissa. Alue on osaksi lehtomainen ja kuusettunut lumo-kohde ja monipuolisen maastonsa vuoksi se tarjoaa kaikenlaisille kasveille ja erityisesti harvinaisille harjukasveille hyvän kasvualustan. Häränsilmän-suppalampi ympäristöineen on luonnonsuojelualuetta.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Maa- ja kiviainesten louhinta
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Ilmastonmuutos
 • Pohjavesien nuhraantuminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)
 • Lumo-kohteita (luonnon monimuotoisuus) ja osaksi asemakaavoitettuja muinaismuistokohteina v. 1918 sodan taistelupaikkoja muinaisrantatasanteillaLisätietoja: