Tausneva-Kaulalamminneva

Kohdetta Tausneva-Kaulalamminneva ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
  • Kunta: Kuortane
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Laaja soiden, suosaarekkeiden, lampien mosaiikki


Merkitys ihmisille

Virkistysarvot, luontoarvot, maisema-arvot, retkeilykohde


Erityiset luontoarvot

Uhanalaisia suotyyppejä ja lajeja, lampia, allikoita, vesi- ja metsälain mukaisia kohteita, uhanalaista linnustoa, ja eliöstöä (suovenhokas jne. )

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Kaulalamminneva