Taaporinvuori

Taaporinvuori on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

MetsHaikanvuorellaJaakkoPitknen.JPG
Metsää Haikanvuorella. Kuva: Jaakko Pitkänen

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunnat: Pirkkala, Tampere
  • Luontotyypit: metsät, kalliot
  • Koko: n. 500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Taaporinvuori on luontokokonaisuus Pirkkalan kunnassa, Pirkkalan kallioalue Toiviosta Kurikkakalliolle ja Pirkanmaan maakunnassa.

Alueeseen kuuluu Pirkanmaan maakuntakaava2040 selvityksessä mainittu valtakunnallisesti arvokas kallioalue Taaporinvuori-Myllyvuori. Peltolammin luonnonsuojelualue-Pärrinmaa-Taaporinvuori on maakunnallisesti tärkeä viheryhteys ja ekologinen yhteys. Alueeseen kuuluu myös Saukonvuori, Huhtavuori, Korvenvuori, Haikanvuori ja Kurikkakallio. Aluetta yhdistävät järvet ja purojen verkosto: Saukkolampi, Iso-Naistenjärvi, Kaitajärvi, Sääksjärvi jne. Korkeuserot ovat suuret. Alueella on kosteikko- ja suoalueita (mm. Pirkkalan suurin suo: Pehkusuo).


Merkitys ihmisille

Alue on luontohelmikohde siksi, että se antaa kolmen kunnan asukkaille (Pirkkala, Tampere, Lempäälä) erittäin tärkeän ekosysteemipalvelun ihmisen sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle. Alue on niin lähellä suuria asutustaajamia, että useimpien ei tarvitse lähteä sinne autolla. Alue on ollut ja on suosittu retkeilijöille, marjastajille, sienestäjille, hiihtäjille, kuntoilijoille jne. ikiajoista lähtien. Siellä elää uhanalaisia eliölajeja (mm. karhu ainakin kulkee alueen läpi) viimeisimpänä turvapaikkanaan moottoriteiden välissä lähellä ihmistä.

Aluetta kattaa erittäin suosittu polku- ja latuverkosto. Alueella on myös suuri siirtolohkare(Pirunkivi), jota mennään katsomaan. Iso-Naistenjärven rannassa on laavu. Latuverkostoa ylläpitää Pirkkalan Hiihtäjät ry. (jo yli 50 vuoden ajan) ja sinne on tehty Kurikkakallion luontopolku (Pirkkala Seura ry.) ja Pirkkalan luontopolku (Pirkkalan ympäristöyhdistys ry).


IsoNaistenjrviVeikkoHahmo.jpg
Iso-Naistenjärvi. Kuva: Veikko Hahmo

Erityiset luontoarvot

Alueella on pesinyt kaakkuri joka vuosi toistaiseksi. Haikanvuori on Pirkkalan korkein laki ja ainoa huippu, mikä ei ole ollut koskaan veden peitossa (muinaisrantoja, kolmiomittaustornin paikka). Haikanvuorta on kunta jo vähän haukannut Linnakorven murskausalueena ja teollisuusalueena.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Tie- tai väylähankkeet
  • Metsätalous ja hakkuut
  • Maa- ja kiviainesten louhinta

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Lisätietoja:

 

KurikkakallioltaVeikkoHahmo.jpg
Maisema Kurikkakalliolta. Kuva: Veikko Hahmo