Suupohjan tuulivoima-alueet

Kohdetta Suupohjan tuulivoima-alueet ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
 • Kunta: Kristiinankaupunki, Isojoki, Karijoki
 • Luontotyypit: metsät, suot, kedot, niityt ja muut perinneympäristöt, järvet, jokiluonto, pienvedet, meret ja rannikot, kalliot
 • Koko: yli 25 000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kokonaisuus on laaja Kristiinankaupungin, Isojoen ja Karijoen alueen tuulivoimahankkeista koostuva alue, joka toteutuessaan heikentäisi ja tuhoaisi alueen luontoarvoja erittäin merkittävästi.


Merkitys ihmisille

Virkistysalue, maisema-kohteet, kulttuuriarvot


Erityiset luontoarvot

Meret ja meren rannat, kalliot, metsät, suot, järvet, joet, lammet, pienvedet, muuttolinnusto, pesimälinnusto,

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Sähkölinjan ja tuulivoimalan Rakentaminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Kansallis- tai luonnonpuistoon kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • IBA-alue