Siuron metsät

Siuron metsät ovat yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunta: Nokia
  • Luontotyypit: metsät, kalliot 
  • Koko: 50–200 ha

 

Siuron_metsat_Hakavuori_Kaija_Helle_2014.jpg
Siuron metsät: Hakavuori 2014. Kuva: Kaija Helle

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Siuron metsät sisältävät luonnonsuojelullisesti arvokkaita kangasmetsiä, lehtoja ja kalliometsiä sekä jonkin verran korpia. Kohde koostuu useasta osa-alueesta Siuron taajaman läheisyydessä Knuutilan, Penttilän ja Linnavuoren alueilla. Aluekokonaisuuteen sisältyvät suojelemattomien alueiden lisäksi myös Ruutanan ja Linnavuoren luonnonsuojelualueet, Metsähallituksen luontopalvelujen hallussa oleva Sivakkavuoren pohjoisosa, Nokian kaupungin METSO-ohjelmaan ehdottama Ruutanan laajennusalue ja Hakavuoren suojeltu luontotyyppi.


Merkitys ihmisille

Kohde on tärkeä virkistysalue sekä asutuksen läheisenä metsänä että laajemmassa kontekstissa.


Erityiset luontoarvot

Alueella on runsaasti METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttäviä kohteita - kangasmetsät, lehdot, kalliometsät ja korvet - sekä uhanalaisia luontotyyppejä samoisissa elinympäristöryhmissä. Alueella on runsaasti lahopuuta sekä uhanalaisia ja merkittäviä lajeja, kuten kääväkkäistä ja muista sienistä esimerkkeinä pohjanrypykkä (NT, RT) ja rusokantokääpä (NT, RT).

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita    
  • Kaavan luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)    
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja: