Sinitaipale ja Sääksenkynsi

Kohdetta Sinitaipale ja Sääksenkynsi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Päijät-Häme
 • Kunta: Heinola
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet, pienvedet, kalliot
 • Koko: 10–50 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Alueella on vanhaa sekametsää, ikikuusia sekä monipuolinen eläimistö ja kasvisto.


Merkitys ihmisille

Alueelta löytyy ihmisille erilaisia ajanvietemahdollisuuksia liittyen muun muassa kuntoiluun, rentoutumiseen ja taiteisiin.


Erityiset luontoarvot

Alueen luontoarvoja määrittävät amfiboliittijuonteiden kalsifiiliflora.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)