Sammalistonsuo

Kohdetta Sammalistonsuo ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kanta-Häme
  • Kunta: Riihimäki
  • Luontotyypit: 
  • Koko: 10–50 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde on Kanta-Hämeen paras lintukohde, jossa turvetuotannosta poistuvasta osuudesta on muodostettu vesiensuojeluhankkeena lintukosteikko tekopesineen. Linnustolle tärkeitä alueita ovat myös turvetuotannossa olevat alueet keväisin ja syksyisin.


Merkitys ihmisille

Alueesta on tullut suosittu lintuharrastajien ja luontokuvaajien retkikohde osin myös siksi, että se sijaitsee lähellä asutusta. Kosteikon yhteistyöryhmässä ovat Kekkilä, luonnonsuojeluyhdistys, Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, Metsästäjäliitto, paikallinen metsästysseura Tapion Eränkävijät ja Riihimäen kaupunki.


Erityiset luontoarvot

Linnustosta saa tarkempaa tietoa Riihimäen kaupungin linnustoselvityksessä (kaupungin nettisivulla), mutta alueella elää runsaasti mm. kahlaajia ja uhanlalaisia lajeja, kuten muuttoaikoina hanhimassoja. Lisäksi alueella elää runsas sudenkorentolajisto ja perhoslajisto, jota ei ole juurikaan tutkittu.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Haitalliset vieraslajit
  • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
  • Lisääntyvä linnustoa haittaava toiminta kuten metsästys tai muu häirintä

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaupungin viheralueohjelmassa merkintä virkistysalueeksi

Lyhytnokkahanhia Sammalistonsuolla. Kuva: Juha Malkonen