Ruissalo

Ruissalo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Varsinais-Suomi
 • Kunta: Turku
 • Luontotyypit: metsät, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, meret ja rannikot, kulttuuriympäristö 
 • Koko: 23,1 km2

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Ruissalo (ruots. Runsala) on Turun kaupunkiin kuuluva saari aivan Turun edustalla. Itä-länsi-suunnassa se on seitsemän kilometriä pitkä. Pohjois-etelä-suunnassa sen leveys vaihtelee vajaasta kilometristä kolmeen kilometriin. Pohjoisessa ja idässä vain pitkä ja kapea Pohjoissalmi erottaa sen manteresta. Sen lounaispuolella avautuu Airisto ja kaakossa sen erottaa Hirvensalon saaresta kapea Pukinsalmi, jota pitkin kulkee Turun satamasta avomerelle johtava laivaväylä.

Ruissalo on sekä luonnoltaan että kulttuurihistorialtaan arvokas ja monipuolinen alue Suomessa. Sen lehdot kuuluvat kansalliseen lehtojensuojeluohjelmaan, ja lähes koko saari liitettiin Natura 2000 -verkostoon vuonna 2000. Jo ennen Natura-verkkoon liittämistä saarelle oli perustettu Ruissalon ja Marjaniemen luonnonsuojelualueet, joiden yhteispinta-ala on noin 85 hehtaaria. Luonnonsuojelualueilla on liikkuminen polkujen ulkopuolella kielletty 15.4.–31.7. välisenä aikana.

Lehtojen ja muiden luonnonvaraisten alueiden lisäksi Ruissalossa on myös viljeltyä maata sekä Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Saaren rannoille rakennettiin 1800- ja 1900-luvun vaihteessa myös joukko edelleen asuinkäytössä olevia huviloita. Uudempia asuinrakennuksia siellä sen sijaan ei juuri ole.


Merkitys ihmisille

Ruissalo on turkulaisten olohuone ja luontokeidas, jonka alueelta löytyy vanhaa historiaa, hienoja maisemia ja arvokasta luontoa.


Erityiset luontoarvot

Alueella on runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia lajeja sekä luontotyyppejä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja:

 

Kuva: Hannu Klemola