Romppaat-Louevaara

Romppaat-Louevaara on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kohteen tarkempi nimi

  • Romppaat, Mustiaapa-Kaattajärvi ja Louevaara sekä niiden välimaasto

 

Romppaat_5_OlliManninen.JPG
Kuva: Olli Manninen

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunnat: Ylitornio, Rovaniemi
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Alue muodostuu Lapin kolmion kalkkikivivyöhykkeellä sijaitsevasta kolmesta Natura-alueesta välimaastoineen: Romppaat, Mustiaapa-Kaattasjärvi ja Louevaara.

Alue on mosaiikkimainen, josta löytyy yli 150-vuotiaita metsiä, laajoja aapasoita, pieniä soita vaarojen välissä, pieniä lampia, järviä ja puroja. 


Merkitys ihmisille

Alueella on pari Metsähallituksen ylläpitämää kiinteistöä ja Ylitornion Luonto ry:n rakentama talo.


Erityiset luontoarvot

Natura-lomakkeiden mukaan alueella on humuspitoisia lampia ja järviä, aapasoita, boreaalisia luonnonmetsiä ja lehtoja, puustoisia soita, lettoja sekä kasvipeitteisiä kalkkikallioita. Alueella on useita uhanalaisia lajeja ja kesä inventoinneissa löydettiin myös olemassa olevien suojelualueiden ulkopuolelta kasviharvinaisuuksia sekä uhanalaisia lajeja.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Kaivostoiminta

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja:

 

Romppaat_6_OlliManninen.JPG
Kuva: Olli Manninen