Puruvesi

Puruvesi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala
  • Kunta: Savonlinna, Kitee
  • Luontotyypit: Metsät, Järvet
  • Koko: 416 km2

 

copy_of_Puruvesi_Kimmo_Leppnen_1.jpg
Kuva: Kimmo Leppänen

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Puruvesi on päävirtaamasta erillään oleva Saimaan osa, joka koostuu laajoista selkävesistä ja niitä jakavista harjusaarista ja -niemistä. Järvi on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen karu ja kirkasvetinen. Näkösyvyys on parhaimmillaan yli 10 metriä.

Puruveden vesi on hyvin puhdasta. Tämä johtuu siitä, että suuri osa järven vedestä tulee sen pohjassa olevista lähteistä hiekkakerroksen läpi.

Puruveden kallioperä muodostuu happamista syväkivistä ja alueella on runsaasti erilaisia harjumuodostelmia. Kalliopaljastumia on vähän. Alue rajautuu toiseen Salpausselkään. Puruvesi on maisemallisesti hyvin avara suurten selkien ja matalien rantojen vaikutuksesta.

Puruvesi on vesistönä huippuoligotrofinen nuottaruohotyypin järvi. Sen veden laatu on erinomainen. Ravinne- ja humuspitoisuudet ovat alhaisia. Puruvedelle on tyypillistä runsas pohjaversoiskasvillisuus, jonka valtalajeina ovat nuottaruoho ja lahnaruoho.

Alueen saarten ja mannerrantojen kasvillisuus on harjualueille tyypillistä. Metsät ovat pääosin karun ja kuivan kankaan männiköitä. Rantojen kasvillisuus on hyvin niukkaa. 

Viime vuosikymmeninä monet lahtialueet ovat alkaneet rehevöityä ja rehevöitymisen ensimmäisiä merkkejä on jo näkyvissä selkävesilläkin. Vuonna 2010 perustetun Pro Puruvesi -yhdistyksen ensimmäisenä tavoitteena yhdessä sekä paikallisten, alueellisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa on rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen. Puruvesi on yksi 1.1.2016 alkaneen ja 30.9.2022 päättyvän FRESHABIT LIFE IP-hankkeen Suomen kohteista.

 

Merkitys ihmisille

Puruvesi antaa niin ruumiin kuin hengen ravintoa Puruveden seutukunnan vakituisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja muille Puruvedellä liikkuville. On elämys lähteä soutelemaan rannalta ja katsella kun parhaimmillaan pohja näkyy jopa kymmeneen metriin. Tämä saa erityisesti ensimmäisiä kertoja Puruvedelle tulevat ihastuksen valtaan ja ihmettelemään, voiko tällainen iso vesistö todellakin vielä Suomessa olla. Eivätkä jatkuvasti Puruvedellä liikkuvatkaan kyllästy nauttimaan poikkeuksellisesta veden kirkkaudesta.

Puruvesi on ollut niin ammattikalastajille kuin kotitarvekalastajille aarreaitta. Kalastus on tuonut tuloja ja ruokaa. Edelleen kalastus kuuluu oleellisesti Puruvedelle. Ammattikalastajien pyytämä Puruveden muikku on herkkua niin lähiruokana Puruveden seutukunnalla kuin koko Suomessa. Monen paikallisen asukkaan ja vapaa-ajan asukkaan elämänmuotoon kuuluu edelleen kalaan lähtö ja itse pyydetyillä Puruveden kaloilla herkutteleminen.

Puruvesi sijaitsee kolmen entisen maalaiskunnan Kerimäen, Punkaharjun ja Kesälahden keskellä. Se on ollut merkittävä elinvoimaisuuden lähde ja imagotekijä em. kunnille ja niiden asukkaille sekä yrityksille. Vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat ovat tuoneet paikallisten palveluiden käyttäjinä merkittävää elinvoimaisuutta seutukunnalle. Vuoden 2013 kuntaliitosten jälkeen Savonlinnan kaupunki ja Kiteen kaupunki saivat Puruveden yhdeksi imagohelmekseen. 

Puruvesi on ollut ja joillekin on edelleen juomavesikaivo. Puruvesi isona puhtaan juomaveden lähteenä voi olla tulevaisuudessa mittaamattoman arvokas suurelle joukolle ihmisiä. Se vaatii huolenpitoa Puruveden puhtaudesta.

Puruveden merkitys ihmisille perustuu erityisesti veden puhtauteen ja kirkkauteen. Ne antavat ainutlaatuisia elämyksiä, maukkaita ja terveellisiä kaloja, taloudellista elinvoimaisuutta, kirkkaan imagon ja potentiaalisen juomavesivaraston.    


Erityiset luontoarvot

Puruvesi on veden laadultaan erinomaisen puhdas- ja kirkasvetinen nuottaruoho-tyypin järvi.

Puruveden muikku on tunnettu pehmeäruotoisuudestaan ja sillä on EU:n komission myöntämä suojattu maantieteellinen merkintä ja nimisuoja. Järvi on ollut tärkeä kalastusalue vuosisatojen ajan.

Puruveden muita kalastajia ovat iso- ja tukkakoskelo, kuikka, kalatiira, selkälokki ja saimaannorppa. Saimaannorppa on palannut Puruvedelle 2007 lähtien. Vuonna 2016 talvikannan kooksi arvioitiin 5-7 yksilöä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja:


Kuva: Iita Maria