Pukala–Punkaniemi

Pukala-Punkaniemi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.


P8090048_Pukala_Minna_Knuuttila.jpg
Noin 1200 hehtaarin laajuinen Pukala on suosittu valtion omistama virkistysmetsä Oriveden ja Tampereen välillä. Etelä-Suomen Inariksi luonnehdittu Pukalajärvi on kirkas ja syvä. Kuva: Minna Knuuttila.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunta: Orivesi
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet, kalliot
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pukala-Punkaniemi on kansallispuistotasoinen luontokokonaisuus Orivedellä, Pukala-järven pohjoisrannalla. Alueeseen sisältyvät valtion omistama Pukalan virkistysmetsä sekä siihen rajautuva Punkaniemen-Vuorilahdenvuoren alue. Alueella on edustavaa metsä-, suo-, kallio- ja järvi- ja rantaluontoa.


Merkitys ihmisille

Pukalan virkistysmetsä on suosittu retkeilyalue, jolta löytyy myös retkeilyrakenteita, kuten nuotiopaikkoja. Punkaniemen alue täydentää Pukalaa, minkä lisäksi se on lähialueiden mökkiläisten tärkeä lähivirkistysalue. Metsähallituksen Luontoon.fi -sivuilla Pukalaa mainostetaan "Etelä-Suomen Inariksi" komeiden maisemien vuoksi.


Erityiset luontoarvot

Alueella on runsaasti METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttäviä metsiä. Itäosassa on soidensuojelun täydennysohjelmaan valittu piensoista (korvet, rämeet) ja pienvesistä (lähinnä lammet) koostuva kohde. Itäosassa on valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kallioalue. Uhanalaisia luontotyyppejä on runsaasti niin metsissä kuin soilla.

Pukalassa elää muun muassa liito-orava (dir., NT), ja Punkaniemen alueella useita uhanalaisia jäkälälajeja.


Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut


Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaavan luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)
  • Metsähallituksen suojelumetsä, soidensuojelun täydennysohjelman kohde   

 

Lisätietoja:

  

Punkaniemi_Juho_Kytomaki_2013.jpg
Punkaniemi 2013. Kuva: Juho Kytömäki