Puijo-Laivonsaari

Puijo-Laivonsaari on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kuva: Anne Stolt

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pohjois-Savo
 • Kunta: Kuopio
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet, pienvedet, kalliot
 • Koko: 500–1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Alueella on vanhaa metsää ja harvinaisia kasveja. Se on Pohjois-Savon lehtokeskuksen ydinaluetta. Ensimmäiset osat aluetta ovat yksiä vanhimpia Suomen luonnonsuojelualueita (perustettu v. 1928).


Merkitys ihmisille

Kohde sijaitsee keskellä kaupunkia ja se on kaupunkilaisten tuntema virkistys- ja urheilualue.


Erityiset luontoarvot

Puijo-Laivonsaaren alueella on paljon harvinaisia ja uhanalaisia kasveja mm. idänlehväsammal (ainoa esiintymä EU.ssa) ja harvinaisia niittysieniä (ainoita esiintymiä Pohjoismaissa). Luontoarvoja määrittävät lisäksi monipuolinen linnusto sekä liito-oravat.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Ilmastonmuutos 

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja: