Porkkalan yhteisömetsät

Porkkalan yhteisömetsät ovat yhdessä yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kohteen nimi luontohelmi-listassa:

 • Porkkala

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Uusimaa
 • Kunta: Kirkkonummi
 • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet, meret ja rannikot, kalliot
 • Koko: noin 204 ha

 

Kuva: Laura Räsänen

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Alue kattaa neljä erillistä, luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen kannalta erityisen arvokasta osakohdetta: Linlon saari (noin 65 ha, omistus Kirkkonummen kunta), Lähteelä ja Stora Svartö (noin 90 ha maa-aluetta, omistus Helsingin kaupunki), Vetokannaksen palsta (noin 45 ha, omistus Vantaan kaupunki) sekä Pampskatanin suojelualueen itäpuolinen palsta (noin 4 ha, omistus Nurmijärven kunta). Kolme ensiksimainittua kohdetta sisältyy osin tai kokonaan Kirkkonummen saariston Natura 2000-alueeseen, mutta kohteiden suojelukeino on kuntakaava (joissa alueet VR-aluetta).


Merkitys ihmisille

Alueet ovat kaikki olleet jo vuosikymmeniä erittäin suosittuja virkistysalueita, joihin ohjautuu merkittävä osa Porkkalan manneralueen virkistyskäytöstä. Alueet on osoitettu virkitysalueiksi myös Kirkkonummen yleiskaavassa sekä Uudenmaan maakuntakaavassa. Lähteelän palstalla on myös näköalatornina toimiva lintutorni. Etenkin ranta-alueilla, vanhoilla kalliomänniköillä sekä Stora Svartön vanhapuustoisella saarella on erityistä masema-arvoa. Kaikki esitetyt alueet sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaaksi todetulle maisema-alueelle (Porkkalan saaristo- ja viljelymaisema). Kohdassa Lisätietoja on linkki espoolaisen luontokuvaajan Timo Nuorasen kuvasivustolle, jossa on syksyllä 2015 kuvattuja kuvia Lähteelän ja Vetokannaksen palstoilta.


Erityiset luontoarvot

Noin 80 % alueista edustaa METSO I ja II luokkkin kuuluvia kallio- ja kangasmetsiä. Lisäksi alueilta löytyy jonkin verran lehtoja, korpia ja rämeitä sekä nuorempa tai käsitellympä metsiä. Merkittävä osa alueiden metsistä on vanhapuustoisia ja täyttää myös boreaalisen luonnonmetsän kriteerit. Alueilta on havaintoja noin kymmenestä Punaisen kirjan kääväkkäästä, muuten lajisto tunnetaan vielä heikosti.

 

Mahdolliset uhkätekijät

 • Metsätalous ja hakkuut
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Maanmyynti muulle taholle kuin valtiolle
 • Virkistysalueiden luontoa huomioimaton kehittäminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja:

  • Osa-alue 1: Linlo (omistus Kirkkonummen kunta)
  • Osa-alue 2: Vetokannas (omistus Vantaan kaupunki)
  • Osa-alue 3: Lähteelä (omistus Helsingin kaupunki)
  • Osa-alue 4: Stora Svartö (omistus Helsingin kaupunki)
  • Osa-alue 5. Nurmijärven palsta (omistus Nurmijärven kunta)