Pohjanpitäjänlahti

Kohdetta Pohjanpitäjänlahti ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Uusimaa
 • Kunta: Raasepori
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, jokiluonto, meret ja rannikot, kalliot
 • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pohjanpitäjänlahti on murtumalaakso, jota rajoittaa Tammisaaren kaupungin kohdalla Lohjanharjun muodostama kynnys. Lahti muistuttaa matalaa vuonoa. Pohjanpitäjänlahti on noin 15 km pitkä, kapea lahti, joka ulottuu Karjaanjoen ja Fiskarsinjoen suulta Tammisaareen. Lahti on tärkein kapeiden murtovesilahtien edustaja Uudenmaan Natura 2000-kohteissa. Makeaa vettä lahteen tuovat Karjaanjoki ja Fiskarsinjoki. Pintaveden suolapitoisuus muuttuu Pohjanpitäjänlahden perukasta Suomenlahteen ulottuvalla n. 50 km:n matkalla lähes suolattomasta yli 0,6%:iin. Pääosassa lahtea kasvisto on lähes kokonaan makeanveden kasveja. Ravinteisuuden ansiosta kasvilajisto on poikkeuksellisen runsas ja lahdessa esiintyy kasveja, jotka muualla tunnetaan pelkästään makeanveden kasveina. 


Merkitys ihmisille

Pohjanpitäjänlahti ja Mustionjoki ovat olleet historiallisesti tärkeä vesireitti mereltä maan sisäosiin. Alue on ollut myös hyvin pitkään asuttu. Sinne sijoittuu useita kartanoita, suuria tiloja ja hienoja perinnemaisemia. Aikaisempi ammattikalastus on vaihtunut nykyään virkistyskalastukseksi. Kalastajien kannalta alue on mielenkiintoinen, koska lajistosta löytyy sekä meri- että makeanveden lajistoa.


Erityiset luontoarvot

Pohjanpitäjänlahti on ollut tärkeä tieteellisen tutkimuksen kohde 1900-luvun alusta lähtien. Pohjanpitäjänlahden perukka on linnustollisesti merkittävä kohde. 

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
 • Ilmastonmuutos
 • Pohjan huono happitilanne

  

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja: