Pohjan-Kiskon järviylänkö

Pohjan-Kiskon järviylänkö on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

LammasjrviPohja8c.jpg
Kuva: Esa Ervasti

Pähkinänkuoressa

 • Maakunnat: Uusimaa, Varsinais-Suomi
 • Kunnat: Raasepori, Salo
 • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, jokiluonto, pienvedet, kalliot
 • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Alue on Etelä-Suomen olosuhteissa harvinainen lampi- ja järvialuekokonaisuus karulla vedenjakajaseudulla. Alueen metsät ovat olleet metsätalouden piirissä, mutta järvien läheisyydestä löytyy edelleen myös luonnontilaisia alueita. Alueen topografia on erittäin vaihteleva ja kalliopaljastumia on runsaasti. Lukuisien pienten järvien lisäksi alueeseen sisältyy pari laajempaa umpeenkasvun myötä syntynyttä suoaluetta sekä pieni lehtoalue. Alue on pääosin säästynyt rakentamiselta, mutta metsänhoito on melko intensiivistä.


Merkitys ihmisille

Alue on paikallisesti tärkeä retkeily- ja virkistysalue.


Erityiset luontoarvot

Koko alue on luonteeltaan erämainen, jolla on merkitystä monille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille. Alue on mm. yksi harvoja kaakkurin asuinpaikkoja Uudellamaalla. Siellä pesivät myös kuikka, mustakurkku-uikku, laulujoutsen, kurki, huuhkaja ja varpuspöllö. Nisäkkäistä alueella on tavattu saukkoja. Alueen järvistä Iso-Simin lajistoon kuuluu mm. alueellisesti uhanalainen raani ja sen rannoilla kasvaa mm. sikojuurta. Osa laajasta järviylängöstä on sisällytetty Natura 2000-ohjelmaan 5-osaisena kohteena.

Pohjankisko_Degersj_2016_Olli_Hakala.jpg
Degersjö 2016. Kuva: Olli Hakala
 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Roskaantuminen
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja:

 

 

Pohjankisko_Simijrvi_2016_Olli_Hakala.jpg
Simijärvi 2016. Kuva: Olli Hakala