Pirttisuo

Kohdetta Pirttisuo ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Karstula
  • Luontotyyppi: suo
  • Koko: 50–200 ha

 

Kuva: Veli Saari
 

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pirttisuo on laaja erämainen suoalue, jossa ei ole näkyviä aukkohakkuita. Lisäksi alueella on noin neliökilometri oittamatonta suoalaa.

Merkitys ihmisille

-

Erityiset luontoarvot

Suotyypiltään Pirttisuo on hyvin kehittynyt keskiboreaalinen rimpinen aapasuo, joka on luokiteltu vaarantuneeksi. Alueen kasvillisuudessa on monia Keski-Suomessa uhanalaisia suotyyppejä, kuten lyhytkorsineva, saraneva, rimpineva, lyhytkorsiräme, sararäme, rimpinevaräme ja korpiräme. Punakämmekkä kasvaa monen hehtaarin alalla. Osassa suota maakunnallisesti uhanalainen vaaleasara peittää rimpiä. Alueen linnusto on arvokas, ja riekon pesinnästä on havaintoja viime vuosilta. Myös vaarantuneiksi luokitellut keltavästäräkki (7 paria) ja pohjansirkku (2 paria) pesivät suolla.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaavan  luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)