Peurakaira

Peurakaira on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Kuva: Olli Manninen

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunta: Sodankylä
  • Luontotyypit: Suot, kuusimetsät, mäntymetsät
  • Koko: noin 10 000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Peurakaira on noin 10 000 hehtaarin laajuinen yhtenäinen mäntyvaltainen luonnonmetsäalue Hammastunturin erämaahan rajautuen sen eteläpuolella. Peurakaira on laaja ikimetsiä suojelualueiden ulkopuolella. Se on porojen laidunmetsä, toimeentulon lähde, ikimetsä, maisema, historia ja nykypäivä. Se on myös eränkäyntialue, inspiraation lähde, turvapaikka, sienimetsä, hillasuo ja pyhättö.  


Merkitys ihmisille

Alue on ihmisille tärkeä toimeentulon kannalta, joihin lukeutuvat poronhoito, marjastus, metsästys ja virkistäytyminen (eräretkeily).


Erityiset luontoarvot

Alueella on paljon luonnontilaisia metsä- ja jokialueita. Alueelta löytyy monipuolisesti erilaisia, jopa uhanalaisia kääpälajeja. Suurpedoista karhu on vakituisesti alueella asuva eläin, mutta siellä on tavattu suurpetolajeista satunnaisesti muun muassa ahma, ilves ja susi.

Peurakaira_2004_Olli_Manninen.jpg
Kuva: Olli Manninen
 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut


Luonnon säilymistä suojaava status

  • Ei tiedossa

 

Lisätietoja:


Peurakaira_Olli_Manninen.jpg
Kuva: Olli Manninen