Pennalanlahti

Pennalanlahti on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.


Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
  • Kunta: Kuortane
  • Luontotyypit: kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, järvet, kosteikot
  • Koko: 10–50 h

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pennalanlahti on matala lahdeke Kuortaneenjärven kaakkoisosassa. Rannan puolella on vanhaa tulvaniittyä ja peltoa. Alueella on monipuolinen linnusto ja lisäksi siellä asuu viitasammakoita sekä muita lajeja, jotka vaativat EU:n direktiivin mukaisesti erityissuojelua Suomessa.

Pennalanlahti sijaitsee Lapuanjoen suistossa Kuortaneenjärven kaakkoisosassa. Suiston matalikko on laaja ja eliöstöltään suistoille hyvin tyypilliseen tapaan runsas. Lahti kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Kuortaneenjärven kulttuurimaisema-alueeseen.

Kasvillisuudessa ensimmäisenä huomio kiinnittyy viehättäviin, pyöreisiin järvikaislasaarekkeisiin. Omissa paikoissaan kasvavat kelluslehtiset ulpukat, lumpeet ja uistinvidat. Rantamatalikolla on tiheä ja laaja kasvusto järviruokoa, järvikortteita, rantakukkia, kurjenmiekkoja ja kumppaneita. Pajuviidakot yrittävät tehdä rajaa järviluonnon ja rantaniityn välille. Rantaniitty on kuortanelaista perinnemaisemaa. Pennalan rantapellot kuuluvatkin osana valtakunnallisesti arvokkaaseen Kuortaneenjärven kulttuurimaisema-alueeseen.

 

Merkitys ihmisille

Pennalanlahden luontohelmi on hieno retkikohde, johon parhaimmillaan voi tutustua omatoimisesti erityisesti veneillen tai kanootilla. Lahden lintumaailmaa ja maisemaa voi tarkkailla pohjoisesta Kaarankajoen suun lintutornista tai etelästä Lapuanjoen ylittävältä sillalta käsin.

Vuoden 2017 aikana jatketaan työtä Pennalan kosteikon säilymisen puolesta, sillä paikkaa uhkaa laaja ruoppaus ja rakentaminen.

 

Erityiset luontoarvot

Pennalan alue on arvokas runsaan eläimistönsä puolesta. Kasvillisuuden suojassa elää kalanpoikasia ja erilaisia vesiselkärangattomia. Kesäisin retkeilijälle tulevat tutuiksi hurahdukset, joita kuuluu sudenkorentojen siivistä. Rannalla ja tulvaniityllä asuu poikkeuksellisen runsas viitasammakkopopulaatio. Keväällä voi kutupulinan seassa kuulla myös sammakon ja rupikonnan narahtelua. Saukon on usein nähty kalastelevan suistossa sulavan jään reunalla. Havaintoja on tehty myös hirvestä, metsäkauriista, rusakosta ja ketusta.  Kaikkein näkyvimpiä eläimiä ovat kuitenkin linnut. Erityisesti muuttoaikoina Pennalan suistoon kerääntyy runsaasti muuttavia vesilintuja. Erityisen väkeviä luontokokemuksia voi kohdata keväisin, kun joki avaa suistoon sulaa vettä. Muuttolinnut kokoontuvat sulaan, ja lintuja voi parhaimmillaan ahtautua paikalle tuhansittain. Siinä riittää meteliä, pauhua ja siiven loisketta.  Lintuhavaintoja on tehty kymmenistä uhanalaisista ja direktiivilajeista. Rauhallinen ranta on Kuortaneenjärven paras lintujen pesimäalue. Komeimpia pesijöitä ovat olleet laulujoutsen, kurki ja ruskosuohaukka. Lisäksi tavataan alleja ja pilkkasiipiä syksyisin ja mustakurkku-uikkuja keväällä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Ruoppaus

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole erityistä suojaavaa statusta


Lisätietoja:

 

PilkkasiipiPennalanlahti_Esko_Rajala_2016.jpg
Pilkkasiipiä Pennalanhdella 2016. Kuva: Esko Rajala