Pärnävaara

Pärnävaara on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Karjala
  • Kunta: Liperi
  • Luontotyypit: metsät, perinneympäristöt, kalliot
  • Koko: 50–200 ha

HirvenkellokuuluuLiperinPrnvaaranharvinaisuuksiin_HeikkiSimola.jpg
Hirvenkello kuuluu Liperin Pärnävaaran harvinaisuuksiin. Kuva: Heikki Simola

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Tällä kasvillisuudeltaan poikkeuksellisen arvokkaalla metsäalueella on kallioita, ketokasvillisuutta sekä virkistysarvoja. Jyrkät kalliorinteet kohoavat 50 metrin korkeuteen. Kallioperässä olevat kalkkikivijuonet tarjoavat hyvän kasvualustan monipuoliselle ja poikkeuksellisen arvokkaalle kasvistolle.


Merkitys ihmisille

Alue on osa laajempaa virkistysaluetta, jolta löytyy muun muassa hiihtolatuja talvisin sekä ulkoilu- ja lenkkeilypolkuja.


Erityiset luontoarvot

Pärnävaaran alue on kasvistoltaan arvokas ja monipuolinen. Alueelta löytyy rauhoitettuja ja uhanalaisia kasvilajeja, kuten lehtoneidonvaippa, tummaneidonvaippa, valkolehdokki, kirkiruoho, pahtarikko, tunturikiviyrtti ja vuorimunkki sekä lukuisia muita harvinaisia kasvilajeja. Lisäksi pienessä suppakuopassa kukkivat noin tuhat maariankämmekkää ovat suorastaan nähtävyys.


Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut
  • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Ei olemassa

 

Lisätietoja:

 

Prnvaaranmaariankmmekklaakso_HeikkiSimola.jpg
Pärnävaaran maariankämmekkälaakso. Kuva: Heikki Simola