Oijärven suot

Oijärven suot ovat yhdessä yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kuva: Mauri Huhtala
Kuva: Karahkalamminsuo, Mauri Huhtala

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
  • Kunta: Ii
  • Luontotyypit: metsät, suot, jokiluonto, pienvedet
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Seudun suoluonnon monimuotoisuuskeskittymä, joka koostuu Jänessuosta, Karahkalamminsuosta, Koiransuosta ja Sammakkosuosta. Vihreäkiven emäksisyyden ansiosta soilla on reheviä suotyyppejä avosoista metsäisiin korpiin.

Jänessuo kytkee kaksi suojelualuetta Litokairan ja Martimoaavan toisiinsa. Jänessuo on linnustollisesti arvokas rimpinen aapasuo. Myös Karahkasuon alue on linnustollisesti merkittävää aapasuota. Koiransuo on pienempi reunoiltaan ojitettu avosuo.

Sammakkosuon alueella sijaitsee lampi (Sammakkolampi) ja puro sekä useammassa kohtaa voidaan havaita lähteisyyttä. Suotyyyppeihin lukeutuvat mm. heinä- ja ruohokorpea, saranevaa, nevakorpea ja muurainkorpea. Sammakkosuon ympäristössä on luontainen tai sen kaltainen vesitalous


Merkitys ihmisille

Marjastus- ja retkeilyaluetta, metsästykselle alueilla on myös merkitystä. Varsinkin Sammakkosuo on ollut niittykulttuurin aikaan tärkeä karjanrehun turvaaja.


Erityiset luontoarvot

Lajeista mainittakoon muun muassa lettorikko, kämmekät, mähkä, rehevien suotyyppien lajistoa, lettoja, korpia. Seudun yleisestä suoluonnosta eroavat juuri rehevyytensä takia.

Suot ovat linnustollisesti arvokkaita, lisätietoja lajistosta voi lukea Pohjois-Pohjanmaan suolinnustoselvityksestä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Kaivostoiminta
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja:

Oijarven_suot_Karahkalamminsuo_Mauri_Huhtala012.jpg
Kuva: Karahkalamminsuo, Mauri Huhtala
Oijarven_suot_Janessuo_Mauri_Huhtala_1P3160203.JPG
Kuva: Jänessuo, Mauri Huhtala