Nynäsinsalo

Nynäsinsalo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Päijät-Häme
  • Kunta: Heinola
  • Luontotyypit: Metsät
  • Koko: 3000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Harvinaisen laaja noin 3 000 hehtaarin metsäalue Myllyojasta itään, Vierumäen Urheiluopiston ja Jyrängönvirran välissä. UPM:n omistamalla alueella kaupungin kupeessa on vain metsäautoteitä ja ulkoilureittejä. Juustopolku ja Ilvesharjun reitti ovat tunnettuja Itä-Hämeessä ja tärkeitä kaupunkilaisille ja Urheiluopiston asiakkaille. Alueen länsireunassa on pieni luonnonsuojelualue. Etelä-Suomen suurimman yhtenäisen metsäalueen luonnonarvot ovat tehometsätalouden uhan alla.


Merkitys ihmisille

Ulkoilu, retkeily, virkistys, marjastus ja sienestys. Juustopolku ja Ilvesharjun-reitti.


Erityiset luontoarvot

Laaja yhtenäinen metsämassiivi.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Osa alueen länsireunasta on suojeltu

 

Lisätietoja: