Norrhavet

Norrhavet on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy. Kohde on kuvailtu alla ruotsiksi.

 

norrhavet_bengt_granholm_2009_2.jpg
Norrhavet 2009. Bild: Bengt Granholm


Generellt

 • Landskapet: Åland
 • Kommun: Brändö, Kumlinge, Vårdö, Saltvik, Geta
 • Naturtyper: Hav och kust, klippor
 • Yta: Över 1000 hektar

 

Omgivning

Övergripande beskrivning av området

Ålands norra skärgårdshav som bär på viktiga natur- och kulturvärden.


Betydelse för människor

På Norrhavets karga skär hade ålänningarna i hundratals år fiskelägen. Fiskebåtarna fann naturhamnar mellan klipporna. Strömning och vassbuk utgjorde en viktig beståndsdel i skärgårdsbornas försörjning. Vissa av husen har man försökt restaurera och underhålla från den tid som fisket var som intensivast.

Idag utgör Norrhavet ett särskilt utflyktsmål för båtfarare, en unik plats.

 

De speciella naturvärdena

Släta granitklippor, vidsträckt hav och vindpiskade strändängar och naturhamnar. Inom området finns en del sälbådor, både gråsäl och vikarsäl förekommer och reproducerar sig inom området. Ett antal örnrevir finns också på öarna. Några viktiga tordmulekolonier och grisselkolonier, kolonier med fisk, silver- och skräntärna.

 

Möjliga faror

 • Byggande
 • Farledsprojekt
 • Nedskräpning
 • Klimatförändring
 • Fiske
 • Föroreningar

 

Naturskyddsbestämmelser

 • Natura 2000 -områden
 • Områden som hörs till nationalpark eller naturreservat

  

Lokalisering:

 

 • Norrhavets gränser är inte officiellt definierade och kan vara olika för olika personer, men i synnerhet avses följande område: 19º 50 V, 21 º 08 O, 60 º 65 N, 60 º 23 S, ungefär från Rannö i väster till Storklyndan i norr. 
 • Karta

norrhavet_bengt_granholm_2009.jpg
Norrhavet 2009. Bild: Bengt Granholm