Sijainti: Pääsivu / Mitä sinä voit tehdä / Tule mukaan toimintaan / Suomen 100 luontohelmeä / Luontohelmet / Nokian ja Sastamalan tulivuoriperäinen ruhje

Nokian ja Sastamalan tulivuoriperäinen ruhje

Kohdetta Nokian ja Sastamalan tulivuoriperäinen ruhje ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

Ryömälänvuori 2015. Kuva: Kaija Helle

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunnat: Pirkanmaa, Satakunta
 • Kunnat: Nokia, Sastamala ja Pori (Lavia)
 • Luontotyypit: metsät, perinneympäristöt, järvet, pienvedet, kalliot, lehdot
 • Koko: 50–200 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Lähes yhtenäinen tulivuoriperäinen ruhjemuodostuma on yli 40 kilometrin mittainen. Muodoltaan se on vaihteleva leveyden vaihdellessa 50 – 500 metrin välillä. Ruhje alkaa Pirkanmaalta Nokialta ja jatkuu Sastamalan läpi länteen Satakuntaan Lavialle saakka.

Vulkaanisen muodostelman laajuus käy ilmi ja on todettavissa Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntakaavojen pohja-aineistoista ja ympäristöministeriön 1990-luvulla maakunnittain kokoamasta valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden selvityksistä. Nokianvirran ruhjeen ohella muodostuma koostuu vaikuttavista kallioiden jyrkänteistä, purojen osin kanjonimaisista uomista ja järviketjuista.

Muodostelmaan sisältyy 10 valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta. Lisäksi ruhjeen lähietäisyydellä on kolme kalliokokonaisuutta, joilla on vulkaanisia kivilajeja, muun muassa suppealla alueella paikallisesti esiintyvää lavianiittia. Muodostelmaan sisältyy kallioketoja ja ravinteisia rinne- ja purolehtoja.


Merkitys ihmisille

Jyhkeine rinteineen ja pystypahtoineen muodostuman kalliot ovat myös merkittäviä maisemaelementtejä. Useat kalliot ovat virkistykohteita ja näköalapaikkoja. Useilla niistä tiedetään vietetyn juhlia helavalkeista juhannusjuhliin.

On selvää, että muodostumalla ja sen ympärillä on ihmisen toimintaa, kuten kulttuurisesti merkittäviä tehdasrakenteita ja -rakennuksia, kanava, myllyjen jäänteitä, purojen perkauksia ja siltoja sekä yksi voimalaitos. Onnena matkassa on, että kaikki muodostumaan kuuluvat kalliot ovat säästyneet louhinnoilta, vaikka metsiä on hakattu.


Erityiset luontoarvot

Nokialla kallioiden rinteillä ja lehdoissa on useita pähkinäpensaan, keltavuokon ja kevätesikon esiintymiä - kaikki ovat täällä lähes pohjoisella äärirajallaan. Luonnonvaraista vuorijalavaa kasvaa myös yhdessä purolehdossa metsälehmusten, pähkinän ja rehevän kasvillisuuden seurana. Pähkinälehdot ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Muutamia rauhoitettuja kynäjalavia on rannoilla.

Sastamalassa on uhanalaisen korpinurmikan kasvupaikka lähteisessä purolehdossa. Useilla kallioilla on edustavia sammal- ja jäkäläyhteisöjä, joilla on silikaattikivien lajistoa.

Kallioilla on edustavaa ketokasvilisuutta ja yksi uhanalaisen palosirkan hyvinvoiva esiintymä. Ruohokorpeakin löytyy, joka on myös uhanalainen luontotyyppi.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Maa- ja kiviainesten louhinta
 • Haitalliset vieraslajit
 • Maaston kuluminen
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
 • Sastamalassa yhdelle kalliokokonaisudelle suunnitellaan tuulivoimalaa

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja: