Mulkovuori

Kohdetta Mulkovuori ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunta: Orivesi
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet, kalliot
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Mulkovuori on valtakunnallisesti arvokas luontokohde. Alueella on edustavaa soiden ja kalliometsien mosaiikkia sekä vanhoja metsiä. Mulkovuorella on myös korpia ja rakentamatonta järvenrantaa sekä pienvesiä (lampia ja noroja). Alue täydentää lähellä sijaitsevaa Sinivuoren luonnonpuistoa. Mulkovuorta esitti suojeltavaksi ensimmäistä kertaa jo kansallispuistokomitea vuonna 1976. Alueen suokalliometsämosaiikki valittiin soidensuojelun täydennysohjelman kohteeksi v. 2015.


Merkitys ihmisille

Mulkovuorelta aukeaa hienoja näkymiä Iso-Löytäne -järvelle. Alueella on myös melko hyvät marjastusmahdollisuudet.


Erityiset luontoarvot

Mulkovuori on valtakunnallisesti arvokas erityisesti suokalliometsämosaiikkina, mutta sen vanhat kuusivaltaiset metsät, korvet ja lehdot sekä pienvedet ovat myös arvokkaita. Alueella on runsaasti uhanalaisia luontotyyppejä (mm. lukuisia suotyyppejä).

Mulkovuorella on myös vanhojen metsien lajistoa, kuten metsän luonnontilaisuutta indikoivia kääpiä ja muita kääväkkäitä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Valtakunnallisesti arvokas kallioalue
  • Soidensuojelun täydennysohjelman kohde

  

Lisätietoja: