Mujejärvi

Mujejärvi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pohjois-Karjala
 • Kunta: Nurmes
 • Luontotyypit: metsät, suot, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, järvet, jokiluonto, pienvedet, kalliot
 • Koko: yli 4 500 ha

Mujejarvi_Kalmonniemi_TimoKovanen_2012.jpg
Kalmonniemi 2012. Kuva: Timo Kovanen
 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Mujejärven erämaa-alueella on hienoja harjumuodostelmia, kalliorotko, boreaalista luonnonmetsää, pienvesiä, karuja erämaajärviä ja koskemattomia soita. Alueella on hienoja polkuja, laavuja ja autiotupa retkeilijöitä varten. Mujejärven alueelta löytyy upeita ja monipuolisia maisemia sekä luontotyyppejä, joten se ansaitsee huomiota ja huolenpitoa.


Merkitys ihmisille

Mujejärvi-Talasjärven erämaa-alue on aina ollut Nurmekselaisille tärkeä retkeily-, virkistys-, kalastus- ja metsästysseutu. Mujejärven harjuilla on asuttu jo kivikaudella. Historiallisena aikana alueella on ollut muutamia erämaatiloja, joista yksi, Pulkkila, on vielä jäljellä. Maastosta löytyy myös niittysaunojen jäänteitä. Kauniiseen Mujejärven Kalmonniemeen ja hautasaariin on haudattu talojen asukkaita. Mujejärven aluetta on hyödynnetty lisäksi tervanpoltossa ja metsätaloudessa. Peurakankaalla on tervahauta ja runsaasti noin sadan vuoden ikäisiä savottatöihin ja tukinuittoon liittyviä rakenteita, kuten patoja ja kämppien jäänteitä. Yksi kämpistä, Tammikämppä on edelleen pystyssä ja kaikkien retkeläisten käytössä autiotupana.

Monipuolisesta luonnosta huolimatta kaikki retkeilijät eivät ole vielä löytäneet Mujejärveä. Osa alueen pitkospuista on kuitenkin huonossa kunnossa ja myös Mujejärven läpi kulkeva pitkä vaellusreitti Karjalan kierros on ollut hoitamatta vuosia. Molemmat kaipaisivat kunnostamista ja säännöllistä huoltamista. Retkeily- ja suojelualueena Mujejärvellä olisi paljon mahdollisuuksia, sillä polkuverkostoja voitaisiin jatkaa ja aluetta voitaisiin kehittää yhdistämällä suojelualueita laajemmaksi kokonaisuudeksi.


Erityiset luontoarvot

Alueella on pesimäaikaan tavattu muun muassa haarahaukka, helmipöllö, hiirihaukka, kalasääski, keltavästäräkki, kuukkeli, käenpiika, mehiläishaukka, metsähanhi, niittykirvinen, pikkusieppo, pohjansirkku, pohjantikka, rantasipi, riekko, sinipyrstö, sinisuohaukka, teeri, selkälokki, kuikka.
Nisäkkäistä alueella on tavattu liito-oravia, karhuja, metsäpeuroja ja saukkoja.


Kasveista on havaittu muun muassa kaitakämmekkää ja suopunakämmekkää. Raidankeuhkojäkälää on useissa paikoissa. Käävistä mm. erakkokääpää, hentohaprokääpää, kairakääpää, korpiludekääpää, käpäläkääpää, pohjanrypykkää, punakarakääpää, pursukääpää, raidantuoksukääpää, riekonkääpää, rusokantokääpää, rustikkaa, sirppikääpää ja välkkyludekääpää on tavattu.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja:

 

Mujejarvi_TimoKovanen_2013.JPG
Mujejärvi 2013. Kuva: Timo Kovanen