Muhoksen suot

Muhoksen suot ovat yhdessä yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Muhoksensuot_laavasuo_AriPekka_Auvinen5.jpg
Kuva Ari-Pekka Auvinen

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
  • Kunnat: Oulu, Muhos, Utajärvi
  • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt
  • Koko: noin 15 000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Muhoksen suot kattaa laajan luonnontilaisten soiden alueen Oulujoen pohjoispuolella. Soihin kuuluvat ainakin Oisavansuo-Vehkasuo-Sarvisuo-Räkäsuo-Iso Matinsuo-Lääväsuo-Kontiosuo-Kivisuo. Osa soista on suojeltu ja osalla on suojeluvaraus. Laajan suoalueen jääminen ojittamatta välittömästi Oulujoen pohjoispuolella on erikoista siksikin, että alue on ollut pitkään asutuksen piirissä ja Oulujoki on ollut tärkeä kulkuväylä.


Merkitys ihmisille

Soilla on virkistyskäyttöä ja maisema-arvo on huikea. Marjastus ja metsästys on tärkeitä alueen käyttömuotoja luontoharrastuksen ohella. Soidensuojelulla on myös vesiensuojelullinen merkitys, sillä Oulujoki on oululaisten raakavesilähde. Kun sen laatu ja maine pysyvät hyvinä, vähenee paine Viinivaaran pohjavesiesiintymää kohtaan.


Erityiset luontoarvot

Soiden luonnontilaisuus, suotyyppien suuri määrä, linnusto on monipuolinen, muun muassa muuttohaukka. Suot ovat myös tärkeitä lintualueita ja kuuluvat FINIBA-alueiden verkostoon (Finnish Important Bird Areas).

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto

  

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 
Lisätietoja: