Matolamminneva

Matolamminneva on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa
  • Kunta: Seinäjoki, Alavus, Virrat
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, jokiluonto, pienvedet
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Matolamminnevan alue on valtakunnallisesti arvokas suoaluekokonaisuus, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntien rajalla. Alueella on sekä aapa- että keidassoita. Useat erilliset, toisiaan lähellä sijaitsevat ja toisiinsa kytkeytyneet suot muodostavat hienon kokonaisuuden. Pirjatanneva-Portaanpäänneva on suojeltu soidensuojelun perusohjelmassa ja Natura 2000 -verkostossa, mutta muut suot ovat suojelemattomia. Matolamminneva on soidensuojelun täydennysohjelman kohde.


Merkitys ihmisille

Alueella on runsaasti hyviä marjastussoita.


Erityiset luontoarvot

Alueen soilla on lukuisia uhanalaisia luontotyyppejä. Soiden linnusto on erittäin edustavaa (esim. Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen MAALI-raportti 2013, s. 115-116): pesimälajistoon kuuluvat mm. metsähanhi (VU), haapana (VU, jouhisorsa (EN) riekko (VU), jänkäkurppa (RT), mustaviklo (NT, RT), keltavästäräkki (NT, RT) ja pohjansirkku (NT, RT).

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • soidensuojelun täydennysohjelman kohde


 

Lisätietoja:

 

Kuva: Eero Heinonen