Mäntänvuori-Keurusselkä

Mäntänvuori-Keurusselkä on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Kuva: Ari Aalto

Kohteen tarkempi nimi:

  • Keurusselkä-Kaijanselkä-Mäntänvuori


Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunta: Mänttä-Vilppula
  • Luontotyypit: metsät, järvet, harjunmuodostumat
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde on erittäin arvokas kokonaisuus, joka sisältää yli 100 erikokoista Keurusselän ja Kaijanselän saarta, rantoja, Mäntänvuoren Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen sekä Mäntän keskustan ja Serlachiuksen taidemuseon tuntumassa kulkevan Lemmenpolun alueen. Vanhojen metsien osuus on suuri koko alueella.


Merkitys ihmisille

Käytännössä koko kohde on tärkeää virkistys- ja retkeilyaluetta. Saaret ovat veneilijöiden suosiossa, Mäntänvuori on kuuluisa ja pitkään tunnettu kohde, jolla on näkötorni, Vuorenkirkko ja kahvila-ravintola. Lemmenpolun alue on lähivirkistysaluetta, jonka läpi matkailijat kulkevat Serlachiuksen taidemuseolle.


Erityiset luontoarvot

Keurusselän ja Kaijanselän saarten metsät ovat rakenteeltaan laajalti luonnontilaisen kaltaisia vanhoja sekametsiä. Ikivanhoja kilpikaarnamäntyjä esiintyy yleisesti, samoin kuin lehtipuuvaltaisia osia. Saarissa on runsaasti METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisia kohteita. Lietunniemen rannassa on kaunis hiekkaranta, jota ympäröi järeä valoisa hiekkakankaan männikkö.

Mäntänvuoren Natura 2000 -alueella on Natura-luontotyypeistä erityisesti boreaalisia luonnonmetsiä, mutta myös harjukasvillisuutta ja lampi rantasoineen.

Keurusselän ja Kaijanselän saarissa ja rannoilla elävät mm. valkoselkätikka (VU), kuikka (dir.), selkälokki (EN), lehtopöllö ja männynkääpä (vanhan metsän indikaattorilaji). Mäntänvuoren lajistoon kuuluvat mm. pikkusieppo (dir.) ja viirupöllö (dir.).

Pääosa alueesta kuuluu Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen (2013) maakunnallisesti arvokkaisiin lintualueisiin (MAALI).
 

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja: