Luonteri

Luonteri on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Luonteri_Puuterselk_Markku_Nironen.jpg
Puuterselkä Luonterilla. Kuva: Markku Nironen

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Savo
  • Kunnat: Mikkeli, Juva, Puumala
  • Luontotyypit: metsät, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, järvet, pienvedet, kalliot
  • Koko: 8500 ha

 

Yleiskuvaus

Luonteri on Saimaan päävirtaamasta syrjässä oleva karu, melko luonnontilainen selkävesi. Alueelle ovat tyyppillistä karut kallioiset rannat ja kirkas, vähäravinteinen vesi. Järvi on varsin syvä, syvimmältä kohdaltaan noin 70 metriä.

Luonterin rannalla kohoaa noin 110 metriä järveä korkeampi Neitvuori, jonka laelta avautuu laaja järvimaisema. Neitvuoren lisäksi Luonterin alueella on useita luonnoltaan ja maisemaltaan arvokkaita kallioalueita.

Luonteri_norppa_Markku_Nironen.jpg
Norppa Luonterilla. Kuva: Markku Nironen

Alue kuuluu saimaannorpan elinalueisiin ja alueellinen norppakanta on hienoisessa kasvussa. Saimaannorppia on noin viisi ja myös poikasia on syntynyt viime vuosina. EU:n direktiivin mukaisesti erityissuojelua vaativista lajeista Luonterin alueella elää ainakin liito-orava, saukko ja kirjoverkkoperhonen. Linnustoon kuuluu tyypillisiä karujen selkävesien lajeja: esimerkiksi selkälokkeja pesii arviolta 18 paria ja saarten koivusekametsissä pesii muun muassa valkoselkätikka.

Luonterin alue on suosittua veneilyaluetta ja Korvensaaressa on ollut vuosikymmeniä Mikkelin kaupungin virkistysalue. Lisäksi saarissa on useita rantautumispaikkoja. Neitvuoren rannassa on venelaituri, josta alkaa Hiidenmaan polkuverkosto, jolta pääsee Neitvuoren laen näköalapaikalle.

Neitvuoren alueeseen on muutama vuosi sitten liitetty Hiidenmaan torppa niittyineen. Siellä on parin viime vuoden ajan toiminut Metsähallituksen “lammaspaimenjärjestelmä”. Esihistorialliselta ajalta on säilynyt kalliomaalauksia Sarkasvuorella ja Tikaskaarteenvuorella.

Luonterin itäosassa, nykyisen Huosiossalon ja Raintsaaren kohdalla, on kivi- ja osin vielä varhaismetallikaudellakin ollut joukko pienempiä saaria. Tämä on houkutellut paikalle asutusta ja nykytietojen valossa näissä muinaissaarissa on sijainnut eri aikoina viisi asuinpaikkaa.

Neitvuoren–Luonterin alue kuuluu Natura 2000-ohjelmaan. Lisäksi se on osa luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita ja kaavan virkistysalueita.

Neitvuori
Neitvuori 2013. Kuva: Ilpo Aalto

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Kaavan luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)Lisätietoja:

 

Luonteri_Lokakuu_2014Kari_Auvinen.jpg
Luonteri lokakuussa 2014. Kuva: Kari Auvinen