Lehmisuo

Kohdetta Lehmisuo ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Pihtipudas
  • Luontotyyppi: suo
  • Koko: n. 100 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Lehmisuon keskeinen osa, noin puolen neliökilometrin ala, on ojittamatonta, pääasiassa keskiravinteista nevaa. Lähes saman verran suon laiteilla on yhdistelmätyyppejä käsittävää ojitettua suota.


Merkitys ihmisille

-


Erityiset luontoarvot

Kasvillisuus käsittää monia uhanalaisia suotyyppejä kuten ruoho- ja heinäkorpi, metsäkortekorpi, mustikkakorpi, korpiräme, sararäme, lyhytkorsineva ja saraneva. Suovesiä keräävän Luhanpuron varressa on metsälakikohde. Rauhoitetut punakämmekkä ja kaitakämmekkä kasvavat suolla, samoin kuin maakunnallisesti uhanalaiset vaaleasara ja rimpivihvilä. Lehmisuo on Keski-Suomen edustavimpia lintusoita. Suolla asustaa naurulokkikolonia. Kahlaajalajisto on runsas: kurki, isokuovi, liro, taivaanvuohi, töyhtöhyyppä ja metsäviklo. Suolla pesii myös riekko ja uhanalainen keltavästäräkki.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaavan  luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)