Kuhasalo-Sortavalansaaret

Kuhasalo-Sortavalansaaret on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Kuhasalonrantaaitsenisyyspivn2009_Pyhselkjtyy_HeikkiSimola.jpg
Kuhasalon rantaa itsenäisyyspäivänä 2009. Pyhäselkä jäätyy. Kuva: Heikki Simola

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Karjala
  • Kunta: Joensuu
  • Luontotyypit: metsät, järvet
  • Koko: 50–200 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kuhasalo on merkittävä luontokohde luontopolkuineen sekä historiansa että geologiansa puolesta aivan Joensuun keskustan tuntumassa. Sortavalansaaret ovat pääosin kaupungin omistuksessa olevien asumattomien metsäisten pikkusaarten ryhmä Kuhasalon eteläpuolella. 


Merkitys ihmisille

Joensuun keskustan läheinen virkistys- ja retkeilyalue. Alueella on sijainnut ortodoksinen erämaaluostari ja kalmisto.


Erityiset luontoarvot

Sortavalansaarilla on Saimaan kivikkorantojen kauniin harvinaisuuden, punalatvan (Eupatorium cannabinum) pohjoisin esiintymäpaikka. Joensuun seudun luonnonystävät on esittänyt Sortavalansaaria luonnonsuojelualueeksi, mutta kaupunki on torjunut esityksen. Saarten luontoa uhkaa lähinnä kontrolloimaton retkeily ja roskaantuminen.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Maaston kuluminen
  • Kasvava käyttöpaine
  • Kuluminen ja roskaantuminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja:

  

Kuhasalo_AriLehtinen_2015.jpg
Kuhasalo 2015. Kuva: Ari Lehtinen