Kotimännikkö

Kohdetta Kotimännikkö ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunta: Sodankylä
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kotimännikkö on edustava jäljelle jäänyt vanhan metsän alue. Suurimmat puut ovat liki metrin läpimitaltaan ja todella vanhoja.


Merkitys ihmisille

Kotimännikkö on todella tärkeä Seipäjärven kylälle. Alue on ainut mitä on jäljellä Seipäkairan petäjiköistä. Alueella on riista ja marjamaita sekä luppoa poroille. Kylää ympäröivät valtion maat rajusti hakattu. Virkistysarvo mittaamaton kylälle. Alue sisältää kulttuurikohteena iänvanhan kyläläisten vasotuskodan rauniot.


Erityiset luontoarvot

Kotimännikössä on todella suuria vanhoja petäjiä. Alue on erikoisen valoisa.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta