Kolme helmee

Kohdetta Kolme helmee ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pirkanmaa
 • Kunnat: Hämeenkyrö, Nokia, Ylöjärvi
 • Luontotyypit: jokiluonto, pienvedet
 • Koko: 1–10 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Hämeenkyrön vesistöön laskevat kolme puroa, joissa kaikissa on raakkupopulaatiot.
Turkimusoja, Matalusjoki, Ruonanjoki.
 


Merkitys ihmisille

– 


Erityiset luontoarvot

Raakut ja jokaisen puron omat taimenkannat.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Maa- ja kiviainesten louhinta
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
 • Pohjaveden vähyys

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Metso-kohteita