Koitajoki

Koitajoki on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Koitajoki_2_Reijo_Erola_2016.jpg
Kuva: Reijo Erola

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Karjala
  • Kunta: Ilomantsi
  • Luontotyypit: metsät, suot, jokiluonto
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Koitajoen luontohelmeen kuuluvat Ylä-Koitajoki ja Ala-Koitajoki, jotka yhdistyvät Koitereesta tulevien vesien kanssa virraten kohti Pielisjokea. Laajoilta suoalueilta tuleva vesi on tummaa ja humuspitoista. Koitajoesta osa on padottua ja sen vesimäärää on säännöstelty. Ylä-Koitajoki on laaja ja monipuolinen kohde soineen ja vanhoine metsineen.


Merkitys ihmisille

Retkeily


Erityiset luontoarvot

Laajoja luonnontilaisia keidas- ja aapasoita, vanhoja metsiä, matalat kosket ja rantojen hiekkatörmät, monipuolinen lajisto. Koivusuon ojitettu osa tulisi palauttaa luonnontilaan. Vielä suojelemattomat vanhat metsät tulisi suojella. 

Joki on Saimaan järvilohen kutujoki ja sen rantametsissä asuu liito-orava.

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita

 

Lisätietoja: