Kivesvaara

Kivesvaara on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kainuu
  • Kunta: Paltamo
  • Luontotyypit: metsät, suot, kalliot, geologiset muodostumat
  • Koko: 50–200 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Paltamon Kivesvaara on korkea, Kainuun läntisin vaara. Alueella on uusi retkeilyalue ja Metso-ohjelmassa suojeltuja metsiä. Osa metsistä on suojelematonta hienoa vanhaa vaaranpäällysmetsää ja osa on säästettyä vaarametsää, nuorta taimikkoa sekä rinneaukkoa. Kivesvaarassa sijaitsee kolme lehtojensuojeluohjelmassa suojeltua aluetta ja uhanalaisia kasvilajeja. Kohde on vanhimpia geologisia muodostumia, ratkeamia ja kalliokkoja.


Merkitys ihmisille

Vaaran päällä on kahvila-ravintola, luontohenkisiä majoituspaikkoja, kota, näköalatasanne ja merkattuja retkeilypolkuja sekä levähdyspaikkoja. Aluetta voi kuvata helposti saavutettavaksi ja sieltä löytyy vaaranpäällysluontoa ja suojelualueita. Vaara on lisäksi tärkeä sienestys ja marjastuspaikka, jolta löytyy paljon hyviä puolukka aukkoja. Kohde on geologisesti myös mielenkiintoinen ja sen sijainti on edullinen.


Erityiset luontoarvot

Erityisiä luontoarvoja määrittävät vanhat vaaranpäällysmetsät, rinnekuusikot ja lehtojensuojelukohteet.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Metso-kohde

 

Lisätietoja: