Kirmolan korpi

Kohdetta Kirmolan korpi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Päijät-Häme
  • Kunta: Hollola
  • Luontotyypit: metsät, pienvedet, tihkulähteikkö
  • Koko: 3–4 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kirmolan korpi sijaitsee Salpausselän deltan eteläpuolella lähdevyöhykkeellä. Se on monin paikoin tihkulähdepintaa ja tervaleppäkorpea. Alueella on hankala liikkua upottavuuden vuoksi. Alueelta löytyy paljon vanhaa metsää.


Merkitys ihmisille

Kirmolan korpi on merkittävä virkistyskohde ja tärkeä maiseman osa, joka sijaitsee pientaloalueen keskellä ja jota kävelyreitit kiertävät ympäri.


Erityiset luontoarvot

Alueen luontoarvoja määrittävät tervaleppäkorpi ja alueella on .tihkulähteikkökasvillisuutta

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Haitalliset vieraslajit

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta