Kinahmi

Kinahmi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Savo
  • Kunnat: Kuopio, Nilsiä
  • Luontotyypit: metsät, perinneympäristöt
  • Koko: -

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kinahmi on maisemallisesti edustava paikka, harvinaisia kasveja rinteillä.  Se on Tahkovuoren jatke eli samaa peruskalliovaaraa Tahkon matkailukeskuksen kanssa. Kinahmi on suunnilleen yhtä korkea kuin Tahkovuori.


Merkitys ihmisille

Kinahmin päällä kulkee luontopolku, jonka ovat rakentaneet paikalliset ihmiset parikymmnetä vuotta sitten. Luontopolku on tällä hetkellä osittain vaikeasti löydettävissä metsänhakkuiden vuoksi.


Erityiset luontoarvot

Kinahmissa harjoitetaan edelleen lehmien metsälaidunnusta. Se näkyy kasvillisuudessa. Rinteet ovat hyvin reheviä ja erityisesti rinteiden alaosissa esiintyy paljon saniaisia.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Kvartsikaivos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kaksi pientä rauhoitusaluetta

 

Lisätietoja: