Kiimasuo-Löyttysuo

Kohdetta Kiimasuo-Löyttysuo ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kanta-Häme
  • Kunta: Hattula
  • Luontotyypit: metsät, suot
  • Koko: 500–1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kuuluu soidensuojelun täydennysohjelmaan 415 ha:n kokoisena mutta sijaitsee pääosin UPM:n mailla joten ei tule itsestään suojelluksi. Ja viralliseen soidensuojelurajaukseen liittyy kymmeniä hehtaareja metsiä ja korpia. On eräänlainen mninierämaa, pienoiserämaa. Erittäin arvokkaita soita, korpia, rämeitä ja niiden melko luonnontilaisina säilyneitä reunametsiä joissa melkoisia metsiensuojeluarvoja eli kyseessä mielenkiintoinen laaja kokonaisuus eteläisessä Suomessa ja nimenomaan laajuutensa takia ja aiemmin jäänyt katveseen eli ei ole laajasti tunnettu vaikka ansaitsisi olla.


Merkitys ihmisille

-


Erityiset luontoarvot

-

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

  

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Ei tiedossa