Kauppi-Niihama

Kauppi-Niihama on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunta: Tampere
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, kalliot
  • Koko: noin 800 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kauppi-Niihama on Tampereen keskustan tuntumassa sijaitseva laaja ja yhtenäinen, luonnonsuojelullisesti arvokas virkistysmetsä. Alueella on luonnontilaisen kaltaisia vanhoja kuusivaltaisia metsiä, kalliometsiä, Näsijärven rakentamatonta rantaa sekä korpi- ja rämepainanteita. Metsät ovat pääsääntöisesti melko reheviä: lehtomaista kangasta ja lehtoakin on runsaasti. Kauppi-Niihama on tamperelaisten keskeinen virkistysalue, jolla on sekä luonnonarvojen että ihmisten viihtyvyyden kannalta valtakunnallista merkitystä. 


Merkitys ihmisille

Kauppi-Niihama on elintärkeä virkistysalue tamperelaisille. Alueella on sekä urheilupuisto ja valaistuja ulkoilureittejä että rauhallisempia osa-alueita niitä kaipaaville. Rauhallisimmat osat sijaitsevat pääasiassa Näsijärven rannassa.


Erityiset luontoarvot

Alueelta löytyy huomattava määrä METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttäviä osa-alueita, erityisesti monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä, lehtoja, metsäisiä kallioita ja korpia. Näissä elinympäristöryhmissä on myös monia uhanalaisia luontotyyppejä. Lajistosta mainittakoon liito-orava (dir., NT), jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on runsaasti eri puolilla aluetta ja vanhojen kuusivaltaisten metsien tyyppilaji pohjantikka.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Tie- tai väylähankkeet
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja:

 

KauppiNiihama_Nasijarven_ranta_Juho_Kytomaki_2005.jpg
Näsijärven ranta 2005. Kuva: Juho Kytömäki