Karvasuo

Karvasuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Karvasuo_4_Hannu_Tuomisto.jpg
Kuva: Hannu Tuomisto

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
  • Kunta: Seinäjoki
  • Luontotyypit: suot
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Karvasuo on yli tuhannen hehtaarin aapa-keidassuo Seinäjoen Honkakylässä. Sen runsaimmat luontotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja tupasvillaräme. Niiden lisäksi suolta löytyy parikymmentä muuta suoluontotyyppiä. Karvasuon keskeisimmät osat ovat luonnontilaisia, ja suon keskellä on useita puustoltaan vanhoja metsäsaarekkeita. Seinäjoen ja Pajuluoman jokiuomat sivuavat Karvasuota.  Suolle on helppo löytää, sillä Seinäjoen keskustasta etelään kulkeva Peräseinäjoentie kulkee Karvasuon kautta. Suon reunassa on muutamia parkkipaikkoja. Seinäjoki-Tampere junarata halkaisee suon, ja näin se toimii merkittävänä maakuntamaisemana päärataa kulkeville junamatkalaisille.


Merkitys ihmisille

Nopeasti kasvavan Seinäjoen asukkaille Karvasuo tarjoaa lähellä kaupunkia olevan retkeily- ja virkistysalueen. Syksyn karpalosesongin aikana suolla on runsaasti marjastajia, ja kevään panssarihangista nauttivat hiihtäjät ja lumikenkäilijät. Suolla myös metsästetään. Karvasuo on tärkeä keväisten tulvavesien pidättäjä ja maisemallisesti merkittävä osa Etelä-Pohjanmaan alkuperäisluontoa. Karvasuon vieressä olevalla Honkanevalla on pitkospuureitti, laavu ja makkaranpaistopaikka.

 

Erityiset luontoarvot

Karvasuo on Etelä-Pohjanmaan vahvimpia riekkosoita, ja suon linnusto on muutoinkin monipuolinen. Mm. kapustarinta, pikkukuovi, laulujoutsen, kurki, suopöllö ja isolepinkäinen kuuluvat suon pesimälajistoon. Ilves viihtyy suon metsäsaarekkeissa ja reunametsissä. Perhoslajistossa on monia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti uhanalaisia perhoslajeja; mm. suovenhokas, sademittari, luumittari ja kanervapussikoi. Muita suon perhoserikoisuuksia ovat synkkänopsayökkönen ja rämepörhömittari. Karvasuolta löytyy useita valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltuja suoluontotyyppejä. Kurjenrahkasammal on suon sammalerikoisuus.

 

Karvasuo_3_Hannu_Tuomisto.jpg
Kuva: Hannu Tuomisto


Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Suon ydinalue on rajattu osayleiskaavassa ja maakuntakaavassa soidensuojelualueeksi

 

Lisätietoja:

 

Karvasuo_1_Hannu_Tuomisto.jpg
Kuva: Hannu Tuomisto