Kajasuo

Kajasuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kymenlaakso
  • Kunnat: Kouvola, Hamina
  • Luontotyypit: metsät, suot
  • Koko: 455 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Suo on metsäisten mineraalimaasaarien kahtia jakama kompleksi, jonka eteläosa on keidassuokasvillisuutta minerotrofisine laiteineen (suurelta osin ojitettua). Pohjoinen osa koostuu erillisistä keidassuo-osista ja laajasta minerotrofisten (pääasiassa oligotrofisia) nevojen ja nevarämeiden kasvillisuudesta. Minerotrofista aluetta voidaan laajalti pitää aapasuona. Lisäksi alueeseen kuuluu Lamminsuo karuine nevoineen ja rämeineen, sekä laajalti minerotrofinen, pieni Ymmyriäissuo.


Merkitys ihmisille

Kajasuo on tunnettu karpalosuo. Alueella järjestetään suokävelyjä (sauvakävelyjä), muutama vuosi sitten säännöllisesti. Kajasuo on myös toiminut retki- ja kurssikohteena. Alueella harjoitetaan myös metsästystä.


Erityiset luontoarvot

Kohde on merkittävä ombrotrofisen ja oligotrofisen suokasvillisuuden ja sen ylläpitämän eläimistön monimuotoisuuden esimerkkialueena.

Kohde on yksi merkittävimpiä eteläisen rannikkoalueen suoperhossoita. Suon lajisto on hyvin monimuotoinen ja lajimäärältään runsas.

Ombrotrofinen lyhytkorsineva (OmLkN), oligotrofinen kalvakkaneva (OlKaN = oligotrofinen lyhytkortinen kalvakkaneva, LkKaN), oligotrofinen suursaraneva (OlSN = varsinainen suursaraneva, VSN, ja kalvakkasuursaraneva KaSN). oligotrofinen rimpineva (OlRiN), luhtainen sarakorpi (LuSK).

Ombrotrofinen lyhytkorsineva (OmLkN), oligotrofinen kalvakkaneva (OlKaN = oligotrofinen lyhytkortinen kalvakkaneva, LkKaN), oligotrofinen suursaraneva (OlSN = varsinainen suursaraneva, VSN, ja kalvakkasuursaraneva KaSN). oligotrofinen rimpineva (OlRiN), luhtainen sarakorpi (LuSK).
Liito-orava (Pteromys volans), kalasääski (Pandion haliaetus), kanahaukka (Accipiter gentilis), varpuspöllö (Glaucidium passerinum), pohjantikka (Picoides tridactylus), teeri (Tetrao tetrix), metso (Tetrao urogallus), kurki (Grus grus), liro (Tringa glareola), kapustarinta (Pluvialis apricaria), isokuovi (Numenius arquata), niittykirvinen (Anthus pratensis), punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata), pallopäärahkasammal (Sphagnum wulfianum), aaparahkasammal (Sphagnum lindbergii), pohjanrimpirahkasammal (Sphagnum jensenii). Suoperhosista mm.: ukkopussikas (Pachytelia villosella), villapussikas (Phalacropterix graslinella), suoaamukääriäinen (Clepsis pallidana), rämevihersiipi (Rhagades pruni), muurainhopeatäplä (Boloria freija) (?), vihermittari (Thalera fimbrialis), rämelehtimittari (Scopula virgulata), rämepörhömittari (Lycia lapponaria), luumittari (Aspitates gilvaria), suoruuhikas (Nola karelica) (nykytilanne ?), rämekarvajalka (Gynaephora selenitica), suotarhayökkönen (Lacanobia w-latinum).

Maakunnallisesti arvokas lintualue (BirdLifen MAALI-hanke -kohde).

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto
  • Ojitus, mm. riistapeltohankkeet

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Ei tiedossa

 

Lisätietoja: